Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo - posiadamy certyfikat księgowy ministra finansów oraz 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.